ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਸਮੇ ਦੀ ਮੁੱਖ ਲੋੜ – ਅਲਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ

0

ਬਿਓਰੋ ਪੰਜਾਬ ਅਪ ਨਿਊਜ਼ :ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਸਮੇ ਦੀ ਮੁੱਖ ਲੋੜ ਹੈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਉਘੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਅਲਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕੀਤਾ ਓਹਨਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਜਰੂਰਤ ਹੈ ਓਹਨਾ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਜੱਜ ਸਹਿਬ / ਫੋਜੀ ਅਫਸਰ /ਜਵਾਨ / IAS/ PCS / IPS / PPS / Advocate ਅਤੇ ਚੰਗੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਤੇ ਨਿੰਡਰ/ਦਲੇਰ ਇਮਾਨਦਾਰ ਲੋਕਾ ਦੀ ਤੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੀ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾ ਦੀ ਅਵਾਜ ਪੂਰੀ ਦਲੇਰੀ ਨਾਲ ਉੱਠਾ ਸਕਣ । ਓਹਨਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕੇ ਮੈ ਇੱਕ ਕਾਰੋਬਾਰੀ (Businessman) ਹਾ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਐਨ ਆਈ ਆਰ ਹਨ । ਅਤੇ ਮੈ ਪਿਛਲੇ 32 ਸਾਲਾ ਤੋ ਰੋੜ ਦੁਰਘਟਨਾਵਾ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾ ।ਇੱਸ ਤੋ ਇਲਾਵਾ ਅਣਪਛਾਤੀਆ ਲਾਸਾ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸ਼ਕਾਰ ਕਰਨਾ / ਨੇਤਰਹੀਣ ਬੱਚਿਆ ਦਾ ਮਨੋਰੰਜਣ ਕਰਵਾਉਣਾ / ਤੇ ਹੁਣ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਵਾਰੀ ਵਿੱਚ ਮਾਰਚ 2020 ਤੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇੱਕ ਲੱਖ ਤੋ ਵੱਧ ਮਾਸਕ/ ਸਾਈਨੇ ਟੇਜਰ / ਦਸਤਾਨੇ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਇਸ ਭਿਆਨਕ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਵਾਰੀ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਨਾਲ ਹੋਈਆ ਮੋਤਾ ਦਾ ਸੰਸ਼ਕਾਰ ਕਰਨਾ ਇੱਹ ਸੱਭ ਕੁੱਝ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਸਦਕਾ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ।ਓਹਨਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਸੇਵਾ ਪਿਛਲੇ 32 ਸਾਲਾ ਤੋ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਉਹ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੱਲੇ ( Business) ਤੋ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾ । ਮੈ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ / ਗੈਰਸਰਕਾਰੀ ਮਹਿਕਮੇ ਤੋ ਜਾ ਆਮ ਬੰਦੇ ਕਦੇ ਇਕ ਰੁਪਏ ਨਹੀ ਲਿਆ । ਨਾ ਹੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਲਵਾਗਾ ।ਓਹਨਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਓਹਨਾ ਪਿੱਛਲੇ 32 ਸਾਲਾ ਵਿੱਚ ਹਰ ਤਰਾ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਦੋਸਤੀ ਲਾ ਕੇ ਦੇਖੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਇਹ ਤਜੁਰਬਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਉਦੋ ਸਾਂਝਾ ਕਰਾਗਾ ਜਦੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕੇ ਤੁਸੀ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਲੋ ਖੜੇ ਹੋ ।ਓਹਨਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾ ਤਾ ਮੈ ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਬਣਨਾ ਹੈ । ਨਾ ਮੇਰੇ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਕੁਝ ਲੈਣਾ ਅਤੇ ਓਹਨਾ ਨੂੰ ਇਹ ਕਦਮ ਇਸ ਕਰਕੇ ਚੁਕਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਕੇ ਜੋ ਮੇਰੇ ਪਿਛਲੇ 36 ਸਾਲਾ ਦੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਉਚੀਆ ਪਦਵੀਆ ਤੋ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿੱਨਾ ਉਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਮਾੜਾ ਦਾਗ ਤੱਕ ਨਹੀ ਲੱਗਿਆ । ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕੇ ।ਜੋ ਲੋਕਾ ਦੀ ਸੱਚ ਦੀ ਅਵਾਜ ਨੂੰ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਡਰ ਤੋ ਉਠਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ।ਤਾ ਉਹ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਆਲਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਹੀ ਉਠਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ।ਓਹਨਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਸਾਰੇ ਸੱਜਣਾ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕੇ ।ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਬਲੈਕਮੇਲ ਨਾ ਕਰੇ ।ਦੂਜਾ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਦਾਨ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸਿਸ ਨਾ ਕਰੇ । ਹਾ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ / ਸਹਿਰ / ਜਾ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲਾਲਚ ਤੋ ਬਿਨਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਓਹਨਾ ਤੋ ਕੋਈ ਮੱਦਦ ਲੈਣੀ ਹੈ ਜਾ ਓਹਨਾ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਹੈ ਤਾ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਅਪਣਾ ਨਾਮ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਮ ਜਿਲਾ ਤੇ ਸਰਪੰਚ ਦਾ ਨਾਮ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਓਹਨਾ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦੇਣ। ਓਹਨਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਓਹਨਾ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਉਹ ਲੋਕ ਹੀ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਜੋ ਲੋਕ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਜਾਤ ਪਾਤ / ਊਚ ਨੀਚ / ਅਮੀਰੀ ਗਰੀਬੀ ਤੋ ਉਪਰ ਦੀ ਸੋਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਣ ਤੇ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਸਦਾ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਹੋਣ ।ਅਤੇ ਸੱਚ ਨੂੰ ਸੱਚ ਤੇ ਝੂਠ ਨੂੰ ਝੂਠ ਅਗਲੇ ਦੇ ਮੂਹ ਤੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਾਦਾ ਰੱਖਦੇ ਹੋਣ ਡਰਪੋਕ ਤੇ ਮਤਲੱਵ ਪਰੱਸਤ ਲੋਕ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸੰਪਰਕ ਨਾ ਕਰਨ ਜੀ । ਕਿਉਕਿ ਸੱਚ ਤਾ ਸਿਰ ਚੱੜਕੇ ਬੋਲਦਾ ਹੈ । ਪਰ ਇੱਸ ਕਲਜੁਗ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਹੀ ਮਿਲੇਗਾ ।ਤਾ ਹੀ ਆਪਾ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਹਾ । ਨਹੀ ਤਾ ਉਹ ਦਿੱਨ ਦੂਰ ਨਹੀ ਹੈ ।ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਉਣ ਬੱਚੇ ਬਰਵਾਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ । ਓਹਨਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਓਹਨਾ ਦਾ ਨੰਬਰ 8427953163 ਹੈ ਅਤੇ ਈ-ਮੇਲ mlounge35@gmail.com ਤੇ ਆਪਣਾ ਪਤਾ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹੋ ।

About Author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may have missed